نظر شما در مورد فعاليتهاي مجمع چيست؟


آمار:

خوب
آراء: 2
3.4%  
عالی
آراء: 25
43.1%  
متوسط
آراء: 3
5.2%  
ضعیف
آراء: 28
48.3%  

تعداد رای دهندگان   58