نظر شما در مورد فعاليتهاي مجمع چيست؟


آمار:

خوب
آراء: 2
3.4%  
عالی
آراء: 25
42.4%  
متوسط
آراء: 3
5.1%  
ضعیف
آراء: 29
49.2%  

تعداد رای دهندگان   59