سرکشی حوزه بسیج اصناف از بازار

سرکشی حوزه بسیج اصناف از بازار

فرمانده حوزه شهید مهدی عراقی بسیج اصناف شهرستان گنبد کاووس به همراه مدرس فقه بازار حجت الاسلام محمد بصیری از بازار سرکشی نمودند .

به گزارش سایت بسیج اصناف گنبد ، فرمانده حوزه اصناف به همراه مربی فقه بازار حجت الاسلام بصیری از بازار بزرگ مرزی و پاساژهای حافظ شمالی و تعدادی واحد خواروبار و پوشاک بازدید و با رؤسی شورا و همچنین تأثیرگزاران بازار دیدار نمودند . در حاشیه این دیدار ها با مقارن شد با نماز مغرب و عشا ، حجت الاسلام بصیری بر نماز اول وقت تأکید نمودند و اذعان داشتند نماز اول وقت یکی از معروفات است که با توجه به اینکه اصناف و بازاریان با مردم سر و کار دارند می‌تواند بر جامعه اثر گذار بوده و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد .

در پایان بازاریان مشکلات خود را بیان نمودند . و جناب سرهنگ خان احمدی بر تداوم این بازدید ها تأکید داشته و قول همکاری دادند .