دیدار نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان گنبد کاووس با اتاق اصناف

در تاریخ 15 آبانماه 1395 جناب آقای قره‌جه طیار نماینده مجلس شهرستان گنبد کاووس با هیئت همراه در اتاق اصناف حضور به هم رسانده و با هیئت مدیره آن اتاق دیدار و گفتگو کردند .

محور اصلی صحبت ها تعامل هر چه بیشتر اتاق اصناف با تمامی ادارات سطح شهر بود .