جلسه رؤسا و هیئت مدیره اتحادیه های شهرستان در فرمانداری

در بیست و چهارمین روز از مهر ماه سال 1395 رؤسای محترم اتحادیه ها به همراه هیئت رئیسه خود در فرمانداری حضور یافتند .

در این جلسه که با حضور فرماندار محترم ( کریمی ) و ریاست اداره صنعت ، معدن و تجارت ( رجبلی ) و ریاست اتاق اصناف ( همت زاده ) و نماینده سرشماری استان حضور داشتند که نماینده سرشماری استان از شهرستان گنبد کاووس به عنوان اولین شهرستانی نام برد که بیشترین ثبت نام اینترنتی در کل استان را داشته است و فرماندار نیز ضمن تقدیر از هیئت رئیسه اتحادیه ها بابت شرکت در این طرح ملی ، خواستار تداوم ثبت نام ها در روزهای پایانی طرح شدند .