جلسه هیئت رئیسه اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه‌ها با رئیس اماکن

در تاریخ 12 مرداد ما سال 95 هیئت رئیسه اتاق اصناف و تعدادی از رؤسای اتحادیه ها جهت تبریک ریاست جدید اداره اماکن عازم این مکان شدند .

در این جلسه همت زاده به همراه رؤسای اتحادیه ها به جناب آقای بیانی ( ریاست اماکن ) تبریک گفته و برای ایشان در این راستا آرزوی موفقیت نمودند .